UP2DW

UP2DW – trumpųjų bangų mėgėjiška radijo stotis, veikusi nuo 1965 07 03 Naujojoje Akmenėje. Stotį įsirengė ir jos darbui vadovavo tuometinės cemento g-los kontrolinių matavimo prietaisų cecho darbuotojas R. Šalkauskas. Sovietinei okupacinei valdžiai griežtai ribojant gyventojų kontaktus su užsieniu, mėgėjiški radijo ryšiai, kad ir griežtai kontroliuojami, sudarė galimybę pažinti pasaulį ir užmegzti bent epizodinius kontaktus su privačiais asmenimis anapus vadinamosios geležinės sienos.

< Atgal