UŽBRASČIAI

UŽBRASČIAI – buvęs kaimas Papilės sen., 5 km į r. nuo Papilės, Gamėnų ir Žalnieriškės miškų sandūroje. 1923 buvo 8 ūkiai su 48 gyv. Sovietinė okupacinė valdžia kalėti lageriuose nuteisė Joną Gedminą, Kazį Vaitkų, jo tėvas Liudas Vaitkus mirė kalėjime. 1946 rugsėjo 30 nužudyti (spėjama, jog partizanų) Jonas Narušaitis su dukra Adolfina. Dėl nepatogios susisiekimo atžvilgiu vietos pokario metais greit ištuštėjo. 1959 dar buvo 29 gyv., 1970 – 17 gyv. Vėliau nebegyvenamas ir 1977 03 30 panaikintas. Teritorija 2004 prijungta prie Baublių k. Yra gamtos paminklu laikomas Užbrasčių ąžuolas.

Inf.: Lietuvos apgyventos vietos; Lietuvos gyventojų genocidas, t. 2.

< Atgal