VAIČIUS Antanas

Antanas Vaičius

VAIČIUS Antanas (g. 1955 07 25 Akmenės II k., Akmenės sen.) – ž. ū. ekonomistas. 1973 baigė Akmenės vid. m-lą, 1974 – Šiaulių 13-ąją technikos m-lą (mokėsi radijo aparatūros montuotojo specialybės), 1982 – neakivaizdines studijas Lietuvos ž. ū. a-joje. Nuo 1977 – Agluonos t. ū. laukininkystės brigadininkas, nuo 1979 – skyriaus valdytojas, nuo 1980 – Jučių kol. agronomas, nuo 1981 – Papilės paukštininkystės t. ū. profsąjungos k-to pirmininkas, nuo 1990 – Papilės apylinkės viršaitis, nuo 1995 – Papilės seniūnas. 1990 – 1995 buvo Akmenės r. t-bos deputatas, 2000 – 2003 – Akmenės r. t-bos narys. Įsteigė ir administruoja seniūnijos rėmimo fondą, kurio lėšomis finansuojami kultūros, meno renginiai. Rėmė pirmos Akmenės krašte monografijos apie buvusį Papilės valsčių ir dabartinę seniūniją, albumo, nusipelniusių Papilės krašto žmonių biografijų rinkinio, videofilmo, pašto ženklo išleidimą, inicijavo kilniausio poelgio žmonių nominacijos įsteigimą. Už ypatingus nuopelnus savivaldai, jos plėtrai ir stiprinimui 2014 pelnė Lietuvos savivaldybių asociacijos Auksinės krivūlės riterio apdovanojimą.

Inf.: Papilė širdyse ir likimuose.

< Atgal