VAIŠNORIS Kazimieras

Kazimieras Vaišnoris

VAIŠNORIS Kazimieras (1921 Dusų k., Papilės sen. – 1953 03 24 Domeikių k., Joniškio r.) – ginkluotos rezistencinės kovos prieš sovietinę okupacinę santvarką dalyvis. Partizanų gretose nuo 1944 rudens. „Vinkšnos“ būrio („Genio“, „Voverės“, Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinių padalinys) kovotojas. Dalyvavo susidūrimuose su sovietinio režimo kariuomene bei stribais Kruopių apylinkėse. Nuo 1952 pavasario Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės (Prisikėlimo apygarda) Juozapavičiaus tėvūnijos štabo narys, atsakingas už aprūpinimą maistu, apranga. Žuvo kautynėse su reguliariąja kariuomene tuometiniame Žagarės r. su kitais 2 partizanais. Kūnas niekintas Žagarės mst. aikštėje, palaidojimo vieta nežinoma. 2006 09 01 pripažintas kario savanorio vardas, 2006 10 23 po mirties suteiktas leitenanto laipsnis.

Inf.: LKK, t. 8, Laisvės kovos Prisikėlimo apygardoje.

< Atgal