VAIŠVILA Ignotas

Ignotas Vaišvila

VAIŠVILA Ignotas (1808 06 25 Kurtuvėnų parapijoje, Šiaulių r. – 1894 02 08 Ubiškėje, Telšių r.) – katalikų kunigas, uždraustos lietuviškos spaudos platintojas, S. Daukanto globėjas. Mokėsi Telšių g-joje, Varnių kunigų s-joje, 1837 įšventintas kunigu, vikaras, klebonas Luokėje, Tirkšliuose, Salantuose, nuo 1848 – Papilėje. Užmezgęs ryšius su lietuvių kultūriniu centru Varniuose, susipažino su S. Daukantu, kurį 1861 priėmė globoti Papilėje. Už 1863 m. sukilėlių manifesto perskaitymą bažnyčioje metus kalintas, grįžęs palaidojo S. Daukantą ir įvykdė jo testamentą. Iš pradžių ant S. Daukanto kapo įrengė kuklų antkapį, kurį po 20 metų pakeitė Rygoje užsakyta akmens plokšte su lietuvišku tekstu. Uoliai įgyvendindamas vyskupo M. Valančiaus blaivybės idėjas, buvo vietinių caro valdžios pareigūnų persekiojamas, valdžiai reikalaujant, 1865 iškeltas į Žagarę, nuo 1884 – Ubiškėje. Ten platino lietuviškas knygas, jas veltui dalindamas norintiems skaityti. Dar 1883 testamentu 200 rub. paskyrė „Aušros“ laikraščio leidimui, keletą tūkstančių rublių – lietuvio studento stipendijai ir lietuviškai pradinei m-lai išlaikyti.

Inf.: Joniškio kraštas; Kaluškevičius B., Misius K. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864 – 1904.

< Atgal