VAIŠVILA Zigmas

Zigmas Vaišvila

VAIŠVILA Zigmas (g. 1956 12 20 Šiauliuose) – fizikas, verslininkas. 1974 baigė Šiaulių 5-ąją vid. m-lą, 1979 – Vilniaus u-to Fizikos f-tą, nuo 1979 stažavosi Maskvos u-to Dubnos (Rusija) jungtiniame branduolinių tyrimų i-te. Nuo 1981 – Lietuvos MA Fizikos i-to aspirantas, inžinierius, jaun. mokslinis bendradarbis, mokslinis bendradarbis, nuo 1988 – Lietuvos valstybinio gamtos apsaugos k-to skyriaus, v-bos viršininkas, Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinės grupės, Sąjūdžio seimo narys, nuo 1989 – Liaudies ūkio vadovaujančių darbuotojų ir specialistų kvalifikacijos kėlimo i-to vyr. dėstytojas ir TSRS aukščiausiosios tarybos, deputatas, 1990 Ventos rinkimų apygardoje išrinktas Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo deputatu, 1991 – 1992 buvo LR Ministro pirmininko pavaduotoju, Valstybės saugumo departamento generaliniu direktorium; nuo 1993 – privačiame versle: UAB „Infoverslas“ direktorius, nuo 1997 – UAB „Parex lizingas“ direktorius, nuo 2007 buvo UAB „FF lizingas“ direktorius, valdybos pirmininkas. Nuo 1984 – fizinių mokslų (fizika) daktaras, Lietuvos jaunųjų mokslininkų konkurso nugalėtojas (1985). Dalyvavo kuriant ir ugdant Lietuvos žaliųjų judėjimą, ekologijos klubus, glaudžiai bendradarbiavo su Akmenės r. Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio taryba; 2000 apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu.

< Atgal