VAITILAVIČIUS Juozas

VAITILAVIČIUS Juozas (1903 07 11 Nausėdų k., Skuodo r. – 1941 Paluobės k., Skuodo r.) – kairiųjų pažiūrų priešvalstybinis veikėjas, uždraustos LKP kuopelės narys. 1941 paskirtas Lietuvos kompartijos Vegerių vlsč. k-to sekretoriumi. Pirmomis hitlerinės okupacijos dienomis netoli tėviškės sulaikytas ir sušaudytas.

Inf.: MLTE, T.3.

< Atgal