VAITKIENĖ Janina

Janina Vaitkienė

VAITKIENĖ Janina (g. 1957 03 14 Irkutske, Rusija) – pedagogė. Baigė Akmenės vid. m-lą, studijavo germanistiką ir istoriją Vilniaus pedagoginiame i-te, 2005 baigė socialinių mokslų magistrės studijas. Apie 30 metų dirbo Šiaulių mst. vidurinėse m-lose ir g-jose. Nuo 2015 – lietuvių Vasario 16-osios gimnazijos Hiutenfeldo mst., Vokietijoje, direktorė.

< Atgal