VAKARINĖ VIDURINĖ MOKYKLA

VAKARINĖ VIDURINĖ MOKYKLA – suaugusiems skirta bendrojo lavinimo įstaiga, veikusi Akmenės r. teritorijoje socialistinės santvarkos metais. Turėjo konsultacinius punktus ne rajono centro vidurinėse ir aštuonmetėse m-lose. 1989 mokėsi 100 asmenų, 1990 vidurinį išsilavinimą įgijo 22 asmenys. Pasikeitus socialinei situacijai, kontingentas sparčiai jaunėjo, tad 1991 pertvarkyta į suaugusiųjų vakarinio mokymo klases prie Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ vid. m-los, nuo 2000 jos perkeltos į „Santarvės“ vid. m-lą. Ją panaikinus, bendrojo lavinimo funkcijas atlieka VĮ „Jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras“.

< Atgal