VALANČIUS Aleksas

VALANČIUS Aleksas (1911 Bilžių k., Joniškio r. – 1947 08 11 Šiauliukų k., Kruopių sen.) – rezistencinių kovų dalyvis, Lietuvos kariuomenės puskarininkis, ūkininkas Toliočių k., Joniškio r. Partizanas nuo 1945 pavasario, 1946 paskirtas Genio rinktinės vadu, slapyvardis Tauras. Pakeitė rinktinės pavadinimą į Voverės, siekė koordinuoti aplinkinių partizanų struktūrų veiksmus, užmegzti ryšius su Latvijos ir Estijos partizanais bei lietuvių išeivija, Voverės rinktinę iš Žemaičių apygardos perkėlė į Kęstučio apygardą. Žuvo grįždamas iš Kęstučio apygardos.

Inf.: Joniškio kraštas.

< Atgal