VALENTINAVIČIUS Vladas

VALENTINAVIČIUS Vladas (buvo g. apie 1855) – bajoras, valstietis, XIX a. pabaigoje su broliais valdęs 40 dešimtinių žemės Augustaičių k., Papilės sen. 1898 03 26 jo namuose rasta slapta lietuviška m-la, kurioje mokytojas J. Liutkus 10 vaikų mokė lietuviško rašto, tikybos, rusų ir lenkų kalbų. Ant stalo rasta lietuviškų maldaknygių, rusiškų ir lenkiškų knygų, rašymo reikmenų. Carinės okupacinės valdžios nubaustas 25 rub. bauda.

Inf.: Kaluškevičius B., Misius K. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai.

< Atgal