VALSTYBĖS SIENA

VALSTYBĖS SIENA – riba tarp dviejų valstybių ir teritorija palei šią ribą. Siena buvo stropiai saugoma ir prižiūrima 1918 – 1940 m., pirmiausia siekiant užkirsti kelią kontrabandai ir neteisėtiems piliečių kontaktams. Akmenės r. teritorijoje yra 48 km Lietuvos ir Latvijos respublikų sienos ruožas; 17 km siena eina laukais, 18 km upėmis, 13 km miškais. Sienos ženklinimo stulpai numeruojami nuo Baltijos jūros kranto, pirmas pasienio stulpas Akmenės r. pažymėtas Nr. 255; sienos demarkavimo darbus 1997 atliko AB „Akmenės melioracija“. Pasienio ruože yra 17 Akmenės r. gyvenamųjų vietovių, prieina kai kurių bendrovių ir apie 160 ūkininkų dirbama žemė. Pasienio užkardas Vegeriuose ir Klykoliuose pradėta formuoti 1990 rudenį, įrengti Vegerių ir Klykolių supaprastinti valstybės sienos perėjimo punktai, Vegerių punkte kurį laiką veikė muitinės postas, jį panaikinus, siekta muitinę atkurti, tačiau nesėkmingai. 1995 per abu postus Lietuvos ir Latvijos valstybių sieną kirto 37 tūkst. asmenų, 1998 abu punktai aptarnavo 28 tūkst. keleivių ir 12 tūkst. transporto priemonių. Uždraudus prekių ir krovinių pervežimą, sieną kertančių skaičius žymiai sumažėjo. Nuo 1998 Klykolių, o nuo 1999 – ir Vegerių postą valstybių susitarimu aptarnavo Latvijos pasienio tarnyba. Lietuvai ir Latvijai įstojus į Europos Sąjungą ir tapus vadinamosios Šengeno sutarties šalimis, tarp jų įteisintas bevizis judėjimas, panaikinti pasų kontrolė ir pasienio kontrolės postai, tad valstybės sienai liko tik valstybių teritorijas žyminčios geografinės linijos funkcija.

< Atgal