VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS MAŽEIKIŲ SKYRIAUS AKMENĖS POSKYRIS (SODRA)

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS MAŽEIKIŲ SKYRIAUS AKMENĖS POSKYRIS (SODRA) – valstybinės socialinio draudimo įstaigos teritorinis padalinys. SODRA įsteigta 1990 03 15 reorganizavus buvusią LTSR socialinio aprūpinimo ministeriją, socialinio aprūpinimo skyrius rajonuose bei miestuose ir atėmus juos iš pavaldumo savivaldybėms. Paskirtis – laiku ir teisingai surinkti socialinio draudimo įmokas, kontroliuoti jų mokėjimo teisingumą ir išmokėti aptarnaujamos zonos piliečiams pensijas bei ligų, motinystės, nelaimingų atsitikimų darbe, našlaičių, bedarbių pašalpas bei kitas išmokas. Sveikatos draudimo funkcijos 1997 perduotos Valstybinėms ligonių kasoms. Buvo suformuotas SODROS Akmenės r. skyrius, 2001 turėjęs 31 darbuotoją. Buvo įmokų surinkimo, finansų ir apskaitos, išmokų ir priėmimo padaliniai; 1999 surinkta 23,2 mln. Lt soc. draudimo įmokų, o pensijų ir pašalpų išmokėta 38,5 mln. Lt. Pensijos mokėtos 7200 senatvės pensininkų, kiti mokėjimai 1700 invalidų, 1100 našlių ir našlaičių; 2000 vidutinis pensijos dydis buvo 304 Lt. 2001 išmokėta 31 mln. 942 tūkst. Lt pensijų ir 1 mln. 756 tūkst. Lt pašalpų (įskaičiuojant ir aptarnaujamą Mažeikių r. Viekšnių sen.). Net 41,5 proc. reikalingos išmokoms sumos gauta iš SODROS centrinio biudžeto. 2000 įsikūrė renovuotame buvusios rajkoopsąjungos pastate. „Vienybės“ laikraščio skaitytojai 2001 pripažino geriausiu rajone gyventojų aptarnavimo kolektyvu. Po 2012 reformos prijungtas prie Mažeikių teritorinio skyriaus, vadintas Mažeikių skyriaus Akmenės skyriumi, perredaguotas į Mažeikių SODROS klientų aptarnavimo skyriaus Akmenės poskyrį. Vedėja (2005 – 2014 – direktorė) Z. Paulikienė.

< Atgal