VARNECKAS Tadas

Tadas Varneckas

VARNECKAS Tadas (1917 07 01 Mažulių k., Akmenės sen. – 1999 12 19 Vilniuje) – socialistinės sistemos ūkinis ir administracinis darbuotojas. Buvo baigęs pradinę m-lą, tarnavo Lietuvos Respublikos kariuomenėje. Po II pas. karo dirbo Akmenės vlsč. vykdomojo k-to pirmininku, 1950 paskirtas ką tik įsteigto Akmenės r. vykdomojo k-to žemės ūkio skyriaus vedėju. Akmenės mst. suteikus miesto statusą, T. Varneckas 1957 išrinktas pirmuoju miesto vykd. k-to pirmininku. Su jo vadovavimu iki 1961 m. siejamas intensyvus miesto tvarkymas, pušyno Dabikinės pakrantėje sodinimas. Vėliau neįtiko rusui kompartijos komiteto sekretoriui, nebuvo priimamas į jo sugebėjimus atitinkantį darbą, vėliau dirbo Melioracijos statybos v-boje, vienu metu vadovavo jos profsąjungos k-tui.

Inf.: Akmenė: kraštas ir žmonės; Sejavičienė J. Laiko suponuota prasmė. Vienybė, 2017, liepos 1.

< Atgal