VENCKUS Remigijus

Remigijus Venckus

VENCKUS Remigijus (g. 1981 10 22 Vijolių k., Šiaulių r.) – dailininkas, pedagogas. 2000 baigė Ventos vid. m-lą, 2004 – dailininko grafiko specialybės studijas ŠU Menų f-te, 2006 – meno istorijos magistro studijas to paties f-to Tapybos katedroje, 2012 – menotyros doktorantūros studijas Vilniaus dailės a-joje. Nuo 2004 – privačios įmonės interneto dizaineris, Vilniaus dailės a-jos Telšių f-to asistentas, nuo 2005 – ŠU Menų f-to, nuo 2010 – Vytauto Didžiojo u-to ir VU Kauno humanitarinio f-to lektorius, 2012 – 2013 – ŠU Menų f-to Dailės katedros lektorius. Recenzavo per 100 meno parodų, pats rengia autorines eksperimentines parodas Lietuvos miestuose.

Inf.: www.gabriellegalery.eu/remigijus-venckus/

< Atgal