VENTA Povilas

Povilas Venta

VENTA Povilas (tikroji pavardė: Stulpinas; 1910 01 25 Papilėje – 1985 10 06 Niujorke, JAV) – kairiųjų pažiūrų JAV lietuvių visuomenės veikėjas, žurnalistas. Nuo 1934 dalyvavo „Raudonosios pagalbos“ organizacijos veikloje, 1936 buvo išrinktas Klaipėdos seimelio atstovu, 1937 – 1939 dalyvavo Ispanijos pilietiniame kare, nuo 1940 gyveno JAV, 1940 – 1943 ir 1945 – 1952 dirbo „Laisvės“ spaustuvėje, nuo 1960 buvo „Laisvės“ bendrovės direktorių t-bos pirmininkas, dalyvavo kairiųjų organizacijų veikloje, palaikė ryšius su TSRS okupuotos Lietuvos politikos ir kultūros veikėjais, ne kartą lankėsi Lietuvoje. 1986 jo palaikai parvežti ir palaidoti Papilės kapinėse. Išleisti atsiminimai „Diena stipresnė už naktį“ (1979).

Inf.: Papilė širdyse ir likimuose.

< Atgal