VENTOS APYLINKĖ

VENTOS APYLINKĖ (iki 1963 – Vienrankių) socialistinės ūkio sistemos administracinė teritorinė struktūra. Įsteigta po 1940 11 12, kai LKP CK patvirtino LTSR AT prezidiumo įsaką dėl vykdomųjų komitetų sudarymo. Iki 1941 06 22 ir po 1944 spalio dirbo laikinasis vykdomasis k-tas. Pirmoji 7 asmenų ap-kės t-ba išrinkta 1948 01 18, kadencijos terminas 2,5 m. 1954 prijungta Avižlių ap-kė, o dalis Vienrankių ap-kės perduota Papilės ap-kei. 1963 Vienrankių pavadinimas pakeistas į Ventos, 1972 teritorija buvo 41,8 km2, priklausė 10 kaimų, Pavenčių kolūkis. Panaikinta 1978 04 18, kai Venta paskelbta miesto tipo gyvenviete. Nuo 1995 – seniūnija.

< Atgal