VENTOS GIMNAZIJA

Ventos gimnazija

VENTOS GIMNAZIJA – Akmenės r. s-bės biudžetinė įstaiga – bendrojo lavinimo m-la Ventos mst. Pirmąją m-lą dabartinio Ventos mst. teritorijoje 1907 įsteigė Papilės vlsč; 1919 perkelta į Purvių I k., bet 1928 vėl grąžinta į tuomet prie glž. stoties buvusį Dabikinės k. 1929 12 01 prie jos prijungta Šiliškių k. pradinė m-la. 1934 m-la įkurdinta Papilės vlsč. išnuomotose iš geležinkelio žinybų ir suremontuotose patalpose. 1938 mokėsi 92 vaikai, 1945 buvo 2 komplektai, mokėsi 198 vaikai. 1949 reorganizuota į septynmetę, tuomet dirbo 14 mokytojų, buvo 240 mokinių. 1957 išleido pirmą abiturientų laidą; 1960 pastatytas 3 aukštų korpusas, 1972 – 3 aukštų priestatas su sporto sale. 1966 sujungus Bausko ir Purvių I k. į Ventos gyvenvietę, mokykla vadinta Ventos vidurine m-la, joje 1999 buvo 773 mokiniai, dirbo 56 mokytojai. 2008 akredituota kaip g-ja. 2015 buvo 20 klasių komplektų, 348 mokiniai, 48 mokytojai. Baigtas patalpų renovavimas. Nuo 2014 vaikų lopšelis darželis „Berželis“ prijungtas prie g-jos ir tapo jos ikimokyklinio ugdymo skyriumi, kuris 2015 turėjo 7 grupes, jose – 118 ugdytinių. G-ją 2015 baigė 34 auklėtiniai. M-los auklėtinis N. Rusteika 1999 dalyvavo pasaulinėje jaunųjų fizikų olimpiadoje Italijoje. Direktoriai: nuo 1949 – K. Rakauskas, nuo 1956 – S. Stulpinas, nuo 1958 – V. Lujytė, nuo 1967 – J. Timinskienė, nuo 1969 – K. Daukša, nuo 1976 – V. Balčiūnas, nuo 1980 – P. Bočkus, nuo 1986 – A. Nicius, nuo 1997 – V. Kuodys.

Inf.: Ventos krašto knyga – dabarties ir ateities kartoms.

< Atgal