VENTOS KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIS

VENTOS KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIS – valstybės saugoma Ventos regioninio parko ir Mažeikių miškų urėdijos teritorija Šiaulių ir Akmenės rajonuose, kurios paskirtis išsaugoti Ventos upės slėnį su unikalia juros periodo atodanga ir kitais vertingais gamtos ir kultūros paveldo objektais bei Papilės mstl. urbanistine struktūra. Ypatingo grožio peizažui teikia statūs upės slėnio skardžiai, griovinės erozijos dariniai. Draustinio plotas 1605,4 ha, didžioji jo dalis – 1368,9 ha Akmenės r. teritorijoje; draustinyje yra 273 ha II grupės miškų.

Inf.: Vadovas po Ventos regioninį parką.

< Atgal