VENTOS REGIONINIS PARKAS

Ventos regioninio parko panorama

VENTOS REGIONINIS PARKAS įkurtas 1992 09 24, aprėpia Ventos (nuo Šemetaičių iki Viekšnių) ir jos intakų Avižlio, Uogio, Dabikinės, Virvytės žemupių slėnius bei miškingas apylinkes. Plotas 10698 km2, pusę teritorijos užima miškai. Parke yra Ventos ir Viekšnių miestai, Papilės miestelis, Žerkščių, Palnosų, Gyvolių, Užventės gyvenvietės, turinčios gatves ir taip pat laikytinos miesteliais. Gausu senkapių, nykstančių ir jau išnykusių kaimų, istorijos ir archeologijos paminklų, prie Ventos upės tinkami eksploatuooti Augustaičių ir Viekšnių vandens malūnai.

Parko teritorijoje yra Purvių rezervatas, Purvėnų geomorfologinis, Avižlio, Dabikinės, Virvytės hidromorfologiniai, Užpelkių botaninis ir zoologinis, Papilės geologinis draustiniai, Viekšnių centrinė dalis laikoma urbanistiniu draustiniu. Parke aptinkama apie 670 aukštesniųjų augalų rūšių, iš kurių 22 įtrauktos į Lietuvos raudonąją knygą; pastebėta 140 rūšių paukščių, iš jų 5 įrašytos Lietuvos raudonojoje knygoje (peri 117 rūšių), 184 vabalų rūšių (2 įrašytos raudonojoje knygoje). Esama 27 rūšių žinduolių, 7 rūšių varliagyvių, 3 rūšių roplių. Parko direkcija ir lankytojų aptarnavimo centras Ventos mst.. Direktoriai: R. Kažukauskas (nuo1992), A. Adomaitis (nuo 1997), P. Leonaitis (nuo 2003), A. Nicius (nuo 2004), A. Almanis (nuo 2011).

< Atgal