VENTOS SENIŪNIJA

VENTOS SENIŪNIJA – Akmenės r. savivaldybės teritorinis padalinys. Kerta Šiaulių – Mažeikių glž. ir krašto kelias, nuo jų atsišakoja glž. ir kelias į Naująją Akmenę; prateka Venta, Eglesys ir Vervedys, nuo 1991 buvo katalikų bažnyčios parapija su laikinais (iki 2009) maldos namais. 1966 įsteigus Ventos darbininkų gyvenvietę ir vėliau, Ventai tapus miesto tipo gyvenviete, buvo renkama taryba, o administravo vykdomasis k-tas, nors daugumą gyvenamojo ploto bei komunalinių komunikacijų pastatė ir eksploatavo Akmenės statybinių medžiagų kombinatas. 1994 prijungus aplinkinius Avižlių, Paeglesių, Purvių, Ventos, Vervedžių, Pašilės ir Žerkščių k., sudaryta seniūnija. 1999 patvirtintas herbas ir vėliava (dail. P. Miknevičius). 2000 prijungta dalis buvusios Viekšnių sen. Centras – Ventos mst. Seniūnijoje 2017 iš viso gyvenamąją vietą buvo deklaravę 3437 asmenys. Yra Ventos vid. ir muzikos m-los, Ventos socialinės globos namai, ambulatorija, Akmenės geležinkelio stotis, UAB „Bigso“, AB „Naujasis kalcitas“ kalkių cechas, kultūros namai, biblioteka, kurioje veikia dailės salonas „Mūzų malūnas“, keletas kt. įmonių. Gyvenvietės. vykd. k-to pirmininkas V. Znutas (nuo 1985, nuo 1990 – viršaitis), nuo 1995 – seniūnai: J. Dunauskaitė, nuo 1996 – R. Karjakinaitė, nuo 1997 – A. Nicius, nuo 2003 – G. Mačiuvienė.

< Atgal