VIENRANKIAI

VIENRANKIAI – kaimas Papilės sen., 5 km į š. v. nuo Papilės, tarp Ventos u. vakaruose ir Pragalvojų mšk. rytuose. Kaimą kerta Kuršėnų – Mažeikių kelias ir geležinkelis. 1923 buvo 31 ūkis su 177 gyv. 1946 nuteista 8 m. lagerių ir 5 m. tremties Elena Merkevičienė, 1949 sovietinė okupacinė valdžia ištrėmė Jono Lekavičiaus 10 asmenų šeimą, Vincenta Lekavičienė tremtyje mirė. 1959 buvo 191 gyv., 1970 – 162 gyv., 1981 – 46 ūkiai su 123 gyv. Po to dėl intensyvių melioracijos darbų, naikinant vienkiemius, sumažėjo, 1997 buvo 23 ūkiai su 43 gyv., 2016 gyv. vietą deklaravo 32 asmenys.

Inf.: Lietuvos apgyventos vietos; Lietuvos gyventojų genocidas, t. 4.

< Atgal