VIEŠUČIAI

Viešučių kaimo kapinaitės
Nuotr. L. Rozgos

VIEŠUČIAI – kaimas Kruopių sen., prie Lietuvos ir Latvijos ribos, plotas 159,9 ha. Nuo 1919 priklausė Žagarės vlsč. ir rajonui, nuo 1959 priskirtas Akmenės r. 1933 išskirstytas į vienkiemius. 1923 buvo 13 ūkių su 70 gyv., 1959 – 38 gyv., 1970 – 31 gyv., 1994 – 1 ūkis su 2 gyv. Nuo 1995 visai ištuštėjo. Viešučiuose 1933 g. fizikas K. Eringis, 1936 – rašytojas ir miškininkas V. Almanis, kuris buvusioje tėvų žemėje įkūrė ekologinį ūkį. Vienas iš nedaugelio Akmenės r. kaimų, nepaliestų sovietinės valdžios represijų. Už 250 m. nuo Lietuvos ir Latvijos sienos išlikusios 0,09 ha ploto kapinaitės.

Inf.: Kelmeckaitė P. Lietuvos pakraščio legenda. Ateitis prasideda šiandien (UAB „Gimtinės šaltinis“ leidinys), 2011.

< Atgal