VILIMAS Vladas

Vladas Vilimas

VILIMAS Vladas (g. 1928 10 27 Mikalajūnų k., Pakruojo r.) – inžinierius mechanikas. 1952 baigė Lietuvos ž. ū. a-ją, 1953 – 1954 studijavo Maskvos K. Timiriazevo ž. ū. a-joje, 1961 baigė Lietuvos ž. ū. mechanizacijos ir elekrifikacijos i-to aspirantūrą. 1952 – 1954 – Papilės MTS vyr. inžinierius, 1954 – 1957 – Vilniaus ž. ū. mechanizacijos technikumo dėstytojas, 1960 – 1970 – Ž. ū. mechanizacijos ir elektrifikacijos mokslinio tyrimo i-to vyresn. mokslo darbuotojas, nuo 1970 – Lietuvos ž. ū. a-jos vyriausiasis mokslo darbuotojas, nuo 1974 – docentas, nuo 1985 – mokslinės laboratorijos vedėjas, nuo 1995 – Lietuvos žemės ūkio u-to profesorius, technikos mokslų habilituotas daktaras; Lietuvos cukrinių runkelių augintojų d-jos v-bos pirmininkas. 1996 – 2000 – LR Seimo narys. Nuo 2000 grįžo į Lietuvos ž. ū. a-ją, profesorius. Paskelbė straipsnių ir išleido brošiūrų apie žemės ūkio gamybos procesų mechanizavimą.

Inf. Juodytė G. Pakruojo krašto žmonės

< Atgal