VILIOŠIAI

VILIOŠIAI – kaimas Akmenės sen., 7 km į v. nuo Akmenės, kairiajame Dabikinės u. krante. Plotas 1380,12 ha. Iš p. ir r. supa Viliošių mšk, per jį atitekėjęs, į Dabikinę įsilieja Liuišis. Istoriniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėti 1645, kuomet jau turėjo 20 kiemų. Karo su Švedija metu (1705) prie Viliošių buvę lietuvių įtvirtinimai, kuriuos švedų generolo Liovenhaupto vadovaujama kariuomenė sugriovusi. Yra 2 piliakalniai, laikomi archeologijos paminklais, senkapiai. Ilgą laiką dalis teritorijos kitoje glž. pusėje vadinta Užsieniu ir priklausė Viekšnių sen., ji 1998 prijungta prie pagrindinės dalies Akmenės sen. 1923 buvo 47 ūkiai su 270 gyv. 1941 sovietinė okupacinė valdžia ištrėmė Augustą Švintą su dukra. 1945 suimtas ir 2 metus be teismo kalintas S. Jonaitis. 1948 ištremta 5 asmenų B. Pikevičiaus šeima, lageriuose ir tremtyje mirė Augustas Švintas ir Antanas Belys. 1949 J. Meškys, neva kaip partizanų rėmėjas, nuteistas 10 m. lagerių. Partizanai nušovė apylinkės pirmininką K. Rapolavičių ir tėvų komiteto pirmininką S. Varanavičių. 1946 – 1970 veikė prad. m-la. 1959 buvo 259 gyv., 1970 – 195 gyv., 1997 – 16 ūkių su 24 gyv., 2016 gyv. vietą deklaravo 17 asmenų.

Inf.: LTE, t. 4; Kviklys B. Mūsų Lietuva, t. 4; Lietuvos gyventojų genocidas, t. 1 ir 3.

< Atgal