VILNIAUS TECHNOLOGIJOS TECHNIKUMO NAUJOSIOS AKMENĖS FILIALAS

Vilniaus technologijos technikumo Naujosios Akmenės filialo 1972 m. laida

VILNIAUS TECHNOLOGIJOS TECHNIKUMO NAUJOSIOS AKMENĖS FILIALAS – specialiojo vidurinio mokslo įstaiga, 1958 įsteigta Naujojoje Akmenėje rengti cemento ir kt. rajono gamyklų viduriniosios grandies specialistams. Tuometinis Cemento g-los direktorius A. Spudulis vengė kviestis specialistus iš kt. TSRS respublikų, juolab, kad buvo nemažai praktinės patirties įgijusių, tačiau išsilavinimo neturinčių vietinių jaunų darbininkų. Buvo įsteigtos technologų ir mechanikų grupės. Neturintys vidurinio išsilavinimo darbininkai per pirmus 2 mokymosi metus baigdavo bendrojo lavinimo vid. m-los kursą, o po to 3 m. kaupė specialiąsias technikos ir technologijos žinias. Užsiėmimai vyko vakarais vid. m-loje, bendrojo vid. mokslo disciplinas dėstė vid. m-los mokytojai, o specialiąsias – Cemento g-los inžinieriai. Nutraukė veiklą 1978, išleidęs 13 absolventų laidų. Direktorė O. Markevičienė.

Inf.: Akmenės cementas“: metai ir žmonės.

< Atgal