VOREVIČIUS Romas Adomas

Romas Adomas Vorevičius

VOREVIČIUS Romas Adomas (g. 1967 12 31 Naujojoje Akmenėje) – pedagogas, socialinių mokslų magistras, literatas, visuomenės veikėjas. Baigė 1986 Naujosios Akmenės 3-iąją vid. m-lą, pradinio ugdymo pedagogikos studijas ŠPI, Šîaulių u-te – socialinių mokslų magistro studijas, VDA įgijo dailės mokytojo diplomą. Dėstė filosofijos istoriją Vilniaus dizaino kolegijoje, dirbo direktoriaus pavaduotoju Dieveniškių technologijų ir verslo kolegijoje. Pastaruoju metu – Vilniaus mokyklos-darželio „Atžalynas“ mokytojas metodininkas. Aktyvus Vilnijos krašto literatūriniame ir kultūriniame gyvenime. Įsteigė ir redagavo pirmą Šalčininkų r. mokyklinį laikraštį „Aušrinė“. 3 m. vadovavo Nepriklausomų rašytojų s-gos Vilniaus skyriui, sudarė skyriaus narių kūrybos almanachą „Tarp Vilnelės ir Neries“, jame įdėjo ir savo poezijos. 1992 – 2002 vadovavo užsienio lietuvių vaikų ir jaunimo poilsio ir švietimo stovyklai „Atgaja“ bei Rytų Lietuvos vaikų ir jaunimo stovyklai „Rytsalis“. Lietuvos ir Vilnijos regiono literatų kūrybą skelbia savo sudarytuose bei redaguojamuose almanachuose. Buvo Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos narys, 1995 – 1997 – Lietuvos mokytojų profesinės s-gos pirmininko pavaduotojas, už visuomenines ir profesines kompetencijas apdovanotas LR Prezidento V. Adamkaus Padėkos raštu, Tautinių mažumų ir išeivijos departamento sidabro Garbės ženklu „Už nuopelnus“, K. Širvinsko literatūrinio 2007 konkurso I vietos laimėtojas, Lietuvos nepriklausomų rašytojų s-gos 2008 „Poezijos pavasario“ laureatas. Spaudoje skelbia informacijas apie šio krašto visuomenės gyvenimą, yra paskelbęs tekstų Akmenės r. laikraštyje „Vienybė“.

< Atgal