VORONOVIENĖ Minifreda

Minifreda Voronovienė

VORONOVIENĖ Minifreda (Vaišnoraitė; g. 1958 03 09 Pabalvės k., Šiaulių r.) – muzikos pedagogė. 1976 baigė Kuršėnų 2-ąją vid. m-lą, 1980 – Šiaulių aukštesniąją muzikos m-lą, 1984 – studijas Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos f-tuose. Nuo 1984 – kankliavimo mokytoja Kuršėnų muzikos m-loje, nuo 1993 – Ventos muzikos m-los direktorė. Mokytoja metodininkė, II kvalifikacinės kategorijos vadybininkė. Vadovauja tautinių muzikos instrumentų orkestrui, su kuriuo pelnė 2001 „Aukso paukštės“ konkurso nugalėtojos vardą. Parengė moksleivių, tapusių J. Švedo jaunųjų atlikėjų 1990, 1996, 1998, 2000 ir kt. konkursų laureatais. Jos vadovaujama m-la 2004 „Vienybės“ laikraščio skaitytojų pripažinta geriausiai kūrybinę veiklą skatinančia Akmenės r. įstaiga.

Inf.: Kuršėnų enciklopedija.

< Atgal