VYDAUČIAI

VYDAUČIAI – buvęs kaimas Naujosios Akmenės kaim. sen., 4 km nuo Naujosios Akmenės, į r. nuo Vėlaičių k., prie pat dab. Lietuvos ir Latvijos ribos. 1919 – 1959 priklausė Žagarės vlsč. ir r., nuo 1959 priskirtas Akmenės r. 1923 buvo 7 ūkiai su 52 gyv., 1959 – 36 gyv., 1970 liko 17 gyv. Vėliau ištuštėjo ir 1984 07 25 panaikintas. Socialistinė valdžia represavo 8 gyventojus: R. Falkanfridas suimtas jau 1944 08 20, išvežtas į Medvežjegorską (Baltijos – Baltosios jūrų kanalo statybą), ten mirė. 1949 ištremti Janis ir Sofija Cirvičiai bei jų dukters Anetos šeima (3 asmenys), tremtyje mirė 77 m. J. Cirvitis. Ištremti ir Arnoldas bei Natalija Zakavičiai. Teritorija 2004 prijungta prie Vėlaičių k. Gyventojų minimas teritorijoje neva buvęs nedidelis Užpelkių kaimelis, tačiau jis sąrašuose nefiksuojamas.

Inf.: Lietuvos apgyventos vietos; Lietuvos gyventojų genocidas, t. 2 – 4.

< Atgal