ŽALIONĖ

ŽALIONĖ – kaimas Viekšnių ir Papilės sen., 7 km į p. nuo Viekšnių, kairėje kelio Viekšniai – Kairiškiai pusėje. Didžioji dalis priskirta Mažeikių r. Viekšnių sen. Papilės sen. priklausė 5,51 ha teritorija. 1923 buvo palivarkas (1 ūkis ir 14 gyv.) bei kaimas su 13 ūkių ir 86 gyv. 1948 sovietinė okupacinė valdžia ištrėmė 7 asmenų J. Baravyko šeimą, partizanas Juozas Kateiva suimtas 1945 ir nuteistas mirties bausme, kuri pakeista į 20 m. katorgos. Partizanų rėmimu apkaltinti Č. Bučius ir J. Dunauskas nuteisti 10 m. lagerių. Iki 1955 veikė prad. m-la. 1959 buvo 52 gyv., 1970 – 46 gyv. Vėliau dėl intensyvių melioracijos darbų ištuštėjo: 1997 buvo likę 5 ūkiai su 11 gyv. Papilės sen. kaimo dalyje nelikus gyventojų, kaimo dalis 2016 panaikinta, teritorija priskirta Gimbetiškės k.

Inf.: Lietuvos apgyventos vietos; LGG, t. 2 ir 4.

< Atgal