ZUBOVAS Vladimiras

Agronomas Vladimiras Zubovas

ZUBOVAS Vladimiras (1887 10 21 Šiauliuose – 1959 02 04 Kaune) – agronomas, visuomenės veikėjas, dvarų savininkas, medemrodiškio V. Zubovo sūnus. 1910 baigė Halės u-tą Vokietijoje, apsigindamas agronomijos daktaro disertaciją (buvo pirmasis Lietuvoje agronomas mokslininkas). Valdė tėvo dovanotą Dabikinės dvarą, jame išlaikė lietuvišką pradinę m-lą, dalyvavo žmonos rengiamuose mėgėjiškuose spektakliuose ir koncertuose. 1928 turėjo Dabikinės dvarą parduoti, įsigijo Naujadvario ūkį prie Klaipėdos, šį kraštą okupavus hitlerinei Vokietijai, vėl grįžo į Akmenės apylinkes, žmonos vardu įsigijo Judrelių ūkį Akmenės vlsč. Savo ūkiuose tobulino juodmargių galvijų veislę, dalyvavo ūkinėse ir kooperatinėse organizacijose, 1926 išrinktas į Ūkininkų partijos centro k-tą, 1927 atstovavo Lietuvai derybose su Vokietija; 1936 pusę metų Klaipėdoje leido prolietuvišką laikr. „Memeller Beobachter“; II pas. karą praleido Judreliuose. Pokario metais sovietinės okupacinės valdžios ištremtas į Baltijos – Baltosios jūrų kanalo statybas, bet netrukus, spėjama, neva įtakingiems pažįstamiems padedant, išlaisvintas. 1946 – 1947 – Žemės ūkio a-jos, 1947 – 1949 – Veterinarijos a-jos dėstytojas, 1947 – 1955 – Lietuvos Mokslų a-jos Biologijos i-to mokslinis darbuotojas, nuo 1952 – biologijos mokslų kandidatas, 1955 – 1956 – kolūkio pirmininkas Jonavos r. Paskelbė apie 50 mokslinių darbų, išl. kn.: „Gyvulių šėrimas kolūkiuose“ (1950), „Ankštiniai pašariniai augalai“ (1956), „Kailinių žvėrelių ir triušių auginimas“ (su J. Butkumi, 1956). Hitlerinės okupacijos metu gelbėjo žydus, 1999 po mirties apdovanotas Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi.

Inf.: Fledžinskas A. Atsiminimai; Bilevičiūtė-Zubovienė S. Laimė.

< Atgal