ZUBOVAS Vladimiras

Medemrodės dvaro savininkas Vladimiras Zubovas

ZUBOVAS Vladimiras (1862 02 13 Šiauliuose – 1933 06 22 Medemrodės dv., Akmenės sen.) – dvarų savininkas, visuomenės veikėjas, iki 1918 – grafas. 1881 baigė Šiaulių g-ją, 1886 – Peterburgo u-to gamtos ir matematikos f-tą, studijavo veterinariją Halės u-te, Vokietijoje. Po tėvo mirties 1897 paveldėjo Ginkūnų ir kt. giminės dvarus. Studijuodamas palaikė ryšius su revoliucionieriais „narodnikais“, priklausė „Proletariato“ partijai. Ūkininkaudamas Ginkūnuose, vėliau – Dabikinės ir Medemrodės dvaruose, užsiėmė gyvulių veislininkyste, pirmas į Lietuvą 1892 įvežė Danijos žalųjų veislės galvijų; savo dvaruose išlaikė 6 lietuviškas prad. m-las, padėjo slėpti draudžiamą lietuvišką spaudą, rėmė socialdemokratų partijos aktyvistus, 1902 leido Dabikinės dvare surengti „varpininkų“ suvažiavimą, įsteigusį Lietuvos demokratų partiją, 1904 – 1914 savo lėšomis leido žrnl. „Draugas“, 1905 leido Ginkūnų dvare surengti socialdemokratų partijos suvažiavimą, 1914 Medemrodės dvare slapstė iš Sibiro tremties pabėgusį V. Mickevičių-Kapsuką. 1915 pasitraukęs į Rusiją, Peterburge įsteigė d-ją „Grūdas“ pabėgėliams šelpti. Po I pas. karo ūkininkavo Medemrodės dvare, dvaro ir aplinkinių kaimų gyventojams išlaikė gydytoją, jų vaikams įsteigė ir laikė m-lą, dovanojo žemės ir statybinių medžiagų Šiaulių mergaičių g-jos statybai, skyrė stipendijas mokslo siekiantiems gabiems neturtingiems jaunuoliams. Palaidotas Medemrodėje.

Inf.: Fledžinskas A. Atsiminimai; Bilevičiūtė-Zubovienė S. Laimė; Bielskytė-Anysienė V. Medemrodės dvaras; Varpai, 1996.

< Atgal