ABLINGIS Stasys

Ablingis Stasys

ABLINGIS Stasys (1929 01 18 Purvių II k. – 2006 03 15 Viekšniuose) – mokytojas, literatas, kultūros veikėjas. Mokėsi Dabikinės (dab. Venta) prad. m-loje, Papilės ir Akmenės prog-jose, 1949 baigė Viekšnių g-ją, 1951 – Šiaulių mokytojų i-tą, 1963 – neakivaizdines lietuvių kalbos ir literatūros studijas Vilniaus ped. i-te. Nuo 1951 – Akmenės vid. m-los direktoriaus pavaduotojas, mokytojas; 1953 grįžo į Viekšnių vid. m-lą, joje dirbo iki 1994. Apdovanotas Lietuvos meno saviveiklos žymūno ir Liaudies švietimo pirmūno ženklais. Sukūrė 23 vaidmenis Viekšnių kultūros namų mėgėjų teatro spektakliuose, nuo 1989 – Biržiškų d-jos etnografinio ansamblio„Poilsėlis“ dalyvis. 1999 Viekšnių vid. m-la išleido S. Ablingio poezijos rinkinį „Tas amžinas kelias – mokyklos takelis“.

< Atgal