ADOMAITIS Stanislovas

Adomaitis Stanislovas

ADOMAITIS Stanislovas (g. 1961 02 16 Akmenėje) – dailininkas, tapytojas. Mokydamasis Akmenės vid. m-loje, lankė moksleivių dailės studiją Naujosios Akmenės kult. rūmuose, 1980 baigė Telšių taikomosios dailės technikumą, dirbo Akmenės kult. namuose, vadovavo vaikų dailės būreliams, surengė personalinių parodų, tapybos darbus eksponavo Šiaulių zonos ir Lietuvos tautodailės parodose. 1981 suorganizavo paminklinio akmens Akmenės mst. 400 m. sukakčiai pastatymą, išskaptavo koplytstulpį režisieriui J. Miltiniui atminti Ramoniškės k (1997), yra pastatęs drožtinių paminklų kitose Lietuvos vietovėse. Darbų yra įsigiję Vilniaus dailės, Šiaulių „Aušros“ muziejai. 2000 leidykloje VILSPA išleido savo tapybos kūrinių spalvotų reprodukcijų albumą; 1990 – 1995 buvo Akmenės r. t-bos narys.

Inf.: Akmenė: kraštas ir žmonės.

< Atgal