ADOMIŠKĖS

ADOMIŠKĖS – buvęs kaimas Akmenės sen., 6 km į š. v. nuo Akmenės. Iš š. supo Adomiškių (Kamanų), iš v. – Antanavo miškai. P. pakraščiu prateka Rūdupis. XIX a. būta miško, kurį įsigijo ir iškirto V. Zubovas, o išvalytame lauke pastatė palivarką, kurį tvarkyti pavedė Adomui Daugirdui. Iš pradžių vadintas Adomiškių – Gaugarių palivarku, 1923 laikytas dvaru, kuriame buvo 4 ūkiai su 59 gyv. Dvaro žemės 1931 išdalintos naujakuriams, kurių apgyventa teritorija pavadinta Gaugarių k., o dvaro centrą įsigijo 3 savininkai. Po II pas. karo buvo Lenino kol. brigados centras. Sovietinė valdžia jau 1944 08 22 suėmė J. Dargį ir nuteisė 15 m. katorgos ir 5 m. tremties. 1945 suimti ir 10 m. lagerių karo tribunolo nuteisti J. Čepas ir A. Jankauskas. A. Jankauskas Komijos lageriuose 1953 mirė. 1959 buvo 13 gyv., 1970 – 16 gyv. Intensyviai griaunant vienkiemius ir melioruojant laukus, ištuštėjo ir 1984 07 25 panaikintas. Teritorija 2004 prijungta prie Akmenės II k.

Inf.: Lietuvos apgyventos vietos; LGG, t. 2

< Atgal