AGLUONOS TARYBINIS ŪKIS

AGLUONOS TARYBINIS ŪKIS – sovietinės sistemos žemės ūkio įmonė. Ilgai vadintas Medemrodės tarybiniu ūkiu. Įkurtas 1940 nacionalizavus V. Zubovienės valdytą Medemrodės dvarą su palivarkais. Atkurtas po II pas. karo. Kol buvo nenualinta žemė ir nenugyventa gyvulių banda, ūkis buvo vienas stipriausių Lietuvoje. Geriausių rezultatų pasiekė vadovaujant direktoriui A. Noreikai. Ilgainiui, keičiantis vadovams, nugyventas ir 1979 prijungtas prie Jučių kolūkio. 1978 valdė 4004 ha žemės naudmenų, tame plote buvo 2617 ha ariamos, augino 1300 ha javų, kurių prikulta tik po 17,1 cnt iš ha. Laikė 1910 galvijų, bandoje buvo 720 melžiamų karvių, kurios per metus davė po 2721 kg pieno; taip pat laikė 1790 kiaulių. Turėjo 17 sunkvežimių, 55 traktorius, per metus pagamino 1545 t pieno ir 466 t mėsos, gavo piniginių pajamų 1 mln. 295 tūkst. rub., tačiau tik 600 rub. pelno, turėjo 253 tūkst. rub. trumpalaikių kreditų, darbininkams per metus išmokėta vidutiniškai po 1471 rub. Kadangi kolūkiams lengviau būdavo gauti ilgalaikių kreditų ir kitų privilegijų, naikinant tikėtasi atgijimo, tačiau ir dvigubai padidėjęs Jučių kolūkis liko ekonomiškai silpnas. Po 1990 Agluonų tarybinis ūkis atkurtas kaip savarankiška ž. ū. įmonė, reformuotas į bendrovę, kuri ilgainiui bankrutavo.

Inf.: Akmenės rajono ūkių 1976 – 1980 metų ūkinės ir finansinės veiklos ekonominiai rodikliai.

< Atgal