AKMENĖS APYLINKĖ

AKMENĖS APYLINKĖ – sovietinės administracinės sistemos struktūrinis padalinys. Kaip ir kitos, Akmenės apylinkė įsteigta po 1940 11 12, įsigaliojus LTSR AT prezidiumo įsakui dėl vykdomųjų komitetų sudarymo. Iki 1941 06 22 ir po 1944 veikė laikinasis vykdomasis k-tas, pirmi vietinių tarybų rinkimai įvyko 1948 01 18. Išrinkta 7 narių deputatų t-ba. Daugybė smulkių ap-kių buvo jungiamos, perskirstomos jų teritorijos. Kadangi Akmenės ap-kės centras buvo Akmenės mst., išliko ir atskira apylinkė. Prie jos 1954 prijungtos Mantartiškių ap-kė ir dalis Gailaičių bei Sablauskių ap-kių, 1963 – Palnosų ap-kė, 1988 – dalis naikinamos Klykolių ap-kės. 1972 apylinkės plotas buvo 143,6 km2, jos teritorijoje buvo Lenino, „Laisvės“ ir „Raudonosios vėliavos“ kolūkiai – 33 kaimai ir 2 kitų kaimų dalys. Nuo 1990 tapo žemesniosios pakopos s-be, 1990 03 24 išrinkta nauja t-ba ir merė A. Janušaitienė. Įgyvendinant savivaldos reformą, 1995 Akmenės r. t-bos sprendimu Akmenės mst. ir ap-kės teritorijoje įsteigta seniūnija, pirmasis seniūnas A. Lupeika.

< Atgal