AKMENĖS KOPLYTSTULPIS

AKMENĖS KOPLYTSTULPIS – mūrinis dailės paminklas Akmenėje, Laižuvos g. Sumūrytas Akmenės gyventojo J. Norvaišo 1934, ilgainiui sunyko. S. Adomaičio ir kitų Akmenės r. menininkių pastangomis atkurtas ir Telšių vyskupo A. Vaičiaus pašventintas 1989 liepos 16. Koplytstulpyje įdėtos Švč. Marijos, šv. Antano, Stanislovo ir Jono skulptūros.

Inf.: Sejavičienė J. Į gyvenimą ir atmintį. Vienybė, 1989 liepos 6.

< Atgal