AKMENĖS KRAŠTO MUZIEJUS

Akmenės krašto muziejus
Nuotr. L. Rozgos

AKMENĖS KRAŠTO MUZIEJUS – Akmenės rajono savivaldybės Akmenės krašto muziejus – biudžetinė įstaiga. Įsteigtas 2007 01 02 buvusio kompartijos rajono komiteto, vėliau  pritaikytame poliklinikai pastate. Muziejuje eksponuojama mediko B. Izenbeko surinkta dieninių drugių kolekcija (apie 5 tūkst. drugių, gausiausia Lietuvoje), Akmenės gyventojo S. Sungailos per 30 darbo melioracijoje metų sukaupta fosilijų kolekcija, taip pat eksponuojami tautodailės, pašto ženklų rinkiniai, 2012 įgyvendintas projektas „Drugelių namai“ – įsigyta speciali įranga gyviems egzotiškiems drugiams eksponuoti. 2014 muziejaus ir jo filialų ekspozicijas apžiūrėjo per 4,7 tūkst. lankytojų. Direktorė L. Stupurienė. Filialai – S. Daukanto memorialinis muziejus Papilėje ir Lazdynų Pelėdos memorialinis muziejus Paragiuose.

Inf.: Akmenė: kraštas ir žmonės.

< Atgal