AKMENĖS MIŠKŲ ŪKIS

AKMENĖS MIŠKŲ ŪKIS – socialistinės ūkio sistemos miškų administravimo ir eksploatavimo struktūra, 1960 – 1976 administravusi, eksploatavusi ir ugdžiusi valst. miškus Akmenės r. teritorijoje. Įsteigta reorganizavus ir susmulkinus milžinišką ir sunkiai valdomą Kuršėnų miškų pramonės ūkį. Realizuojant racionalią tuomet Lietuvos TSR miškų ūkio ministerijos politiką, pagerėjo miškų tvarkymas ir ugdymas, buvo įrengti Ventos medienos sandėlis su pirminio medienos apdirbimo įranga ir geležinkelio linija, Papilės medienos apdirbimo cechas, susmulkintos girininkijos geriau atliko miškų priežiūros ir tvarkymo darbus. Tačiau grįžus prie gigantomanijos, 1976 panaikintas, didžiąją dalį valdų prijungiant prie Mažeikių miškų pramonės ūkio, kuriam perduota 27668 ha valstybinių miškų, 10 girininkijų personalas ir visa gamybinė bazė bei įranga.

< Atgal