AKMENĖS PARAPIJA

AKMENĖS PARAPIJA – teritorinė Romos katalikų bažnyčios struktūra. Įsteigimo data laikomi karalienės Onos nurodymo statyti bažnyčią Akmenėje metai – 1596. Dvasininkų išlaikymui buvo dovanoti 3 valakai žemės ir karališkasis Knituvos dv. 1830 buvo 3226 tikintieji. 1799 kleb. P. Kaubravičius buvo įsteigęs altariją. Pasak M. Valančiaus, Akmenės parapijos „klebonija gera, žemė negudri, parakvija vidutinė.“ 1863 parapijos vikaras I. Savickis išėjo į sukilėlių būrius ir buvo ištremtas į Tobolsko guberniją. 1922 vizitacijos dokumentuose išvardinti parapijai priskirti 61 kaimas ir mstl., juose 5303 tikintieji. Po 1988, įsteigus Ventos , Naujosios Akmenės ir Kivylių parapijas bei atkūrus Vegerių ir Klykolių parapijas, teritorija sumažėjo ir beveik sutampa su Akmenės sen. teritorija. Dvasininkams padeda pastoracinė taryba. 2010 pakrikštyti 49 naujagimiai, į amžinybę palydėti 42 mirusieji, palaiminta 10 santuokų, Sutvirtinimo sakramentas suteiktas 20 asmenų. Parapiją vizitavo 1850 ir 1861 – vysk. M. Valančius, 1901 – vysk. M. Paliulionis, 1922 – vysk. P. Karevičius, 1929 – vysk. J. Staugaitis. 1965 – 1973 joje tarnavo būsimasis vysk. A. Vaičius.

Inf.: Akmenė: kraštas ir žmonės.

< Atgal