AKMENĖS RAJONO KELIAI

AKMENĖS RAJONO KELIAI – krašto, rajono ir vietinių sausumos kelių tinklas, tarnaujantis susisiekimui rajono teritorijoje ir jungiantis Akmenės r. su Latvijos Respublika ir Lietuvos Joniškio, Šiaulių, Telšių bei Mažeikių rajonais. Yra 183,79 km krašto, 246 km rajoninių kelių, 16 tiltų. Visi krašto keliai padengti asfaltu arba juodąja danga, rajoninių kelių tokia danga padengti tik 88 km. Kelių tinklą eksploatuoja Akmenės kelių tarnyba.

Svarbesni keliai Akmenės rajone:

Šiauliai – Gruzdžiai – Naujoji Akmenė – krašto kelias Šiaulių mst. ir r. bei Akmenės r. savivaldybių teritorijoje. Nr. 154, ilgis 57 km, 1992 iki Akmenės r. ribos baigta kloti juodoji danga. Pagal projektą įrengtas 20 m pločio juodosios dangos ruožas neva aviacijos reikmėms.

Naujoji Akmenė – Venta – krašto kelias Naujosios Akmenės, Akmenės ir Ventos sen. teritorijoje. Nr. 156, ilgis 18 km, asfaltuotas.

Kuršėnai – Mažeikiai – krašto kelias Šiaulių, Akmenės ir Mažeikių r. teritorijoje. Nr.155, ilgis 54 km. Eina per Papilės mstl. ir Ventos mst., asfaltuotas.

Joniškis – Žagarė – Naujoji Akmenė – krašto kelias Joniškio ir Akmenės r. teritorijoje. Nr. 153, ilgis 48 km, asfaltuotas.

Užventis – Tryškiai – Viekšniai – krašto kelias Kelmės, Telšių, Akmenės ir Mažeikių r. Nr. 194, ilgis 56 km., asfaltuotas.

Alkiškiai – Sablauskiai – Barsiukai – rajoninis kelias Naujosios Akmenės kaim. sen. teritorijoje. Nr. 1013, ilgis 7,4 km; nuo Alkiškių iki Sablauskių asfaltuotas, toliau – žvyrkelis.

Alkiškiai – Menčiai – Pakalniškiai – rajoninis kelias Naujosios Akmenės kaim. ir Kruopių sen. teritorijoje. Nr. 1014, ilgis 8,3 km, ruožas Alkiškiai – Menčiai asfaltuotas.

Pakempiniai – Alkiškiai – rajoninis kelias Naujosios Akmenės kaim. ir Akmenės sen. teritorijoje. Nr.1022, ilgis 4,21 km, Alkiškių gyvenvietės teritorijoje asfaltuotas, toliau – žvyro danga.

Papilė – Eglesiai – Kruopiai – rajoninis kelias Papilės, Naujosios Akmenės kaim. ir Kruopių sen. teritorijoje. Nr.1027, ilgis 20 km. Papilės ir Kruopių mstl. teritorijoje asfaltuotas, toliau –  žvyro danga. Barsiukų k. teritorijoje susijungia su keliu Alkiškiai – Sablauskiai Barsiukai.

Akmenė – Pakempiniai – Klykoliai – rajoninis kelias Akmenės ir Naujosios Akmenės kaim. sen. teritorijoje. Nr.1015, ilgis 16 km, žvyro danga.

Naujoji Akmenė – Vegeriai – Vitinai – rajoninis kelias Naujosios Akmenės kaim. sen. ir Latvijos Aucės vlsč. teritorijoje. Nr. 1001, ilgis 11 km, asfalto danga.

Akmenė – Klyšiai – Dainoriai – rajoninis kelias Akmenės ir Mažeikių r., Viekšnių sen. Nr. 1007, ilgis 9,3 km, asfalto danga.

Akmenė – Agluonai – Laižuva – rajoninis kelias Akmenės ir Mažeikių r. Laižuvos sen. Nr. 1004, ilgis 22 km, Akmenės – Agluonų ruože ir per Jučių gyvenvietę asfalto, toliau – žvyro danga.

Kruopiai – Klaišiai – Šemetaičiai – rajoninis kelias Kruopių ir Papilės sen. Nr. 1006, ilgis 18 km, asfaltu dengti ruožai per Spaigių ir Klaišių gyvenvietes, kitur žvyro danga.

Papilė – Draginiai – Žarėnai – rajoninis kelias Papilės, Kruopių sen. ir Šiaulių r. s-bės teritorijoje. Nr. 1018, ilgis 21 km, ruožai per gyvenvietes asfaltuoti, kitur žvyro danga.

Ramučiai – Vėlaičiai – Vegeriai – rajoninis kelias Naujosios Akmenės kaim. sen. teritorijoje. Nr. 1020, ilgis 11 km, asfaltas Ramučių gyvenvietės teritorijoje, kitur žvyro danga.

Kruopiai – Jautmalkiai – rajoninis kelias Kruopių sen. Nr. 1010, ilgis 6 km, žvyro danga.

Suginčiai – Klykoliai – Agluonai – rajoninis kelias Naujosios Akmenės kaim. ir Akmenės sen. Nr. 1005, ilgis 13,7 km, asfaltuotas.

Meškiai – Šiaudinė – Papilė – rajoninis kelias Papilės sen. teritorijoje. Nr. 1002, ilgis 15 km, iki sankryžos su keliu Šiaudinė – Kairiškiai žvyro danga, nuo Šiaudinės iki Papilės – asfaltas.

Papilė – Gumbakiai – Švendriai – rajoninis kelias Papilės sen. ir Šiaulių r. Nr. 1011, ilgis 14 km, 1988 – 1990 juoda danga padengtas ruožas nuo Papilės iki Gumbakių, toliau – žvyro danga.

Rimšiai – Kalniškiai – rajoninis kelias Papilės sen. teritorijoje. Nr. 1016, ilgis 3 km, 1991 padengtas juoda d anga.

Inf.: Akmenė: kraštas ir žmonės.

< Atgal