AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Bibliotekos funkcijos – demokratiška, moderni, informacijos, kultūros, švietimo įstaiga, užtikrinanti visuomenės poreikius, tenkinanti universalų dokumentų fondą, organizuojanti vartotojams laisvą prieigą prie spausdintų ir elektroninių informacijos šaltinių, nuolat tobulinanti ir plečianti prieigą prie spausdintų ir elektroninių informacijos šaltinių, nuolat tobulinanti ir plečianti informacines technologijas, bendradarbiaujanti su kitomis institucijomis, kurianti informacinę žinių visuomenę Akmenės krašte.
Akmenės rajono bibliotekų tinklą sudaro Viešoji biblioteka ir 13 filialų (Akmenės, Ventos miesto  filialai, Papilės mstl. K. Narščiaus filialas, Agluonų, Kivylių, Jučių, Vegerių, Sablauskių, Kalniškių, Kairiškių, Kruopių, Eglesių, Pakalniškių kaimo filialai).
Bibliotekų skaitytojų, lankytojų, bendruomenės narių pamėgti tradiciniai literatūriniai renginiai:

  • Tradicinė „Poezijos rudens“ šventė Viešojoje bibliotekoje, jos metu teikiama literatės Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinė premija Akmenės krašto literatui;
  • Tarptautinis „Poezijos pavasaris“;
  • Renginiai, skirti Tarptautinei Poezijos dienai, Tarptautinei vaikų knygos dienai, Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai, Nacionalinės bibliotekų savaitės renginiai ir t.t.
  • Renginiai, skirti vaikams ir jaunimui: „Vasaros skaitymai“ su edukaciniais kūrybiniais užsiėmimais, ciklai renginiu, skirtu Gimtosios kalbos dienai, Nacionalinės bibliotekų savaitės renginiai su vaikais ir daugelis kitų.

Iš Viešosios bibliotekos istorijos puslapių

1940m.  Ramučių kaime atidaryta pirkia-skaitykla veikianti kelis mėnesius. Prasidėjus karui iki 1946 m. buvo uždaryta.
1946m. sausio 1 d. Mažeikių kultūros švietimo darbo skyriaus įsakymu Jonas Gelmanas buvo paskirtas atkurto klubo-skaityklos vedėju.
Šią datą  bibliotekininkų bendruomenė laiko Viešosios bibliotekos darbo pradžia.
Įgyvendinus projektą „Pastato Naujojoje Akmenėje, V. Kudirkos g. 9, rekonstravimas – pritaikymas Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos reikmėms“, užbaigta pastato adresu: V. Kudirkos g. 9, Naujoji Akmenė, rekonstrukcija, pastatas aprūpintas bibliotekos veiklai būtinais baldais, įranga, ir naujose patalpose darbą pradėjo moderni Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka.
Bibliotekoje skaitytojus pasitinka Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyrius, atvertos Muzikos ir meno, Interneto ir periodinių leidinių, Kraštotyros, Užsienio kalbų skaityklos, moderni konferencijų salė, taip pat įrengtas Vaikų literatūros fondas su žaisloteka ir interaktyviu stalu. Bibliotekoje įdiegta moderni technologinė sistema RFID, kurios dėka saugoma knygų identifikacinė ir saugos informacija, nuotoliniu būdu tikrinami kiekvieno skaitytojo visi išsinešami leidiniai. Kiekvienas skaitytojas gali pats sau išduoti ir grąžinti leidinius be bibliotekininko pagalbos. Perskaitytas knygas žmonės gali grąžinti bet kuriuo paros laiku, nesvarbu, ar bibliotekoje – darbo valandos.
Naujoji biblioteka pristatyta visuomenei ne tik kaip tradicinė skaitymo, kultūros ir bendravimo vieta, bet ir kaip vieta, kurioje užtikrinamos informacinės paslaugos, įdiegtos naujausios technologijos, prieiga prie išteklių internete ir duomenų bazėse, suteikiama galimybė mokytis ir tobulėti visą gyvenimą.
Viešoji biblioteka vienintelė Lietuvoje, kuri pirmoji atidarė duris bibliotekos skaitytojams, lankytojams Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio metais (2018 m. kovo 9 dieną).

< Atgal