AKMENĖS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

AKMENĖS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ – asociacija, vienijanti Akmenės r. kaimų, mažųjų miestų (išskyrus Naująją Akmenę) ir miestelių bendruomenes, ten veikiančias nevyriausybines organizacijas, verslininkus bei vietos valdžios institucijas ir jiems atstovaujanti. Įregistruota 2004 09 03, siekia per programą LEADER+ plėtoti ir skatinti bendruomenių ir verslininkų iniciatyvą, bendravimą ir bendradarbiavimą. Valdymo organai – visuotinis narių susirinkimas, valdyba ir pirmininkas. Parengė ir įgyvendino kaimų kultūros centrų renovavimo, teritorijų tvarkymo, geriamo vandens kokybės gerinimo, gyvenviečių apšvietimo ir kt. projektus. Pirmininkai:  A. Bučys, nuo 2015 – V. Žakienė.

< Atgal