AKMENĖS SENIŪNIJA

AKMENĖS SENIŪNIJA – administracinė teritorinė struktūra, suformuota 1995 iš iki tol buvusių Akmenės apylinkės ir Akmenės mst. Plotas 190,55 km2. Teritorijoje yra Akmenės mst. ir 36 kaimo gyvenamosios vietovės, iš jų 10 nebegyvenamų. 1998 buvo 5702, 2016 – 4182 gyv. Seniūnijoje yra Akmenės g-ja, Naujosios Akmenės muzikos m-los filialas, Dabikinės specialioji m-la, Pirminės sveikatos priežiūros centro poliklinika, Aviacijos sporto klubas, Akmenės r. paramos šeimai centras, kultūros namai, Akmenės gamtos ir kultūros parkas, Valstybinis gamtinis Kamanų rezervatas, Akmenės krašto ir g-jos kraštotyros muziejai, šv. Onos bažnyčia, Elenos ir Stanislovo Adomaičių dailės galerija, Akmenės r. maisto ir veterinarijos tarnyba, yra verslo įmonių ir ūkininkų ūkių. Prateka Dabikinė su intakais. Seniūnai: A. Lupeika (nuo 1995), J. Katauskis (nuo 1997), V. Silvaško (nuo 2013). Yra susikūrusios Akmenės mst. ir 6 kaimų bendruomenės.

Inf.: Akmenė: kraštas ir žmonės.

< Atgal