AKMENĖS VALSČIUS

AKMENĖS VALSČIUS – teritorinė struktūra, minima nuo XVII a. Rusijos carinė valdžia Akmenės valsčių įkūrė 1861, nepriklausomos Lietuvos metais ir po II pas. karo pavaldus Mažeikių apskričiai. Pirmi apskričių ir valsčių t-bų rinkimai įvyko 1920 02 13. Savivaldybių 1921 rinkimuose į vlsč. t-bą išrinkti 22 asmenys, pirmininkas A. Budinas. 1923 gyventojų surašymo metu Akmenės vlsč. plotas buvo 381 km2, buvo Akmenės mst. ir 94 kaimai, dvarai, vienkiemiai bei kitokios gyv. vietos. Buvo 1277 šeimos ūkiai su8403 gyventojais, 76,72 proc. gyventojų buvo lietuviai, 15,6 proc. – latviai, 4,28 proc. – žydai. Iki 1944 kai kurie viršaičiai: Kovėra, A. Kraujutis, A. Narštys, Šurkus, J. Dyša, J. Ratninkas, A. Turnotas. Sovietinė valdžia valsčius suskirstė į apylinkes. 1949 Akmenės vlsč. buvo Akmenės, Alkiškių, Gailaičių, Medemrodės, Menčių, Mantartiškių, Padvarėlių, Pakempinių ir Sablauskių apylinkės. Panaikintas 1950, naikinant apskritis ir sudarant rajonus.

Inf.: Lietuvos apgyventos vietos; Akmenė: kraštas ir žmonės.

< Atgal