AKMENĖS VANDENYS

„AKMENĖS VANDENYS“ – UAB, įsteigta 2001, sujungus šilumos tiekėjų funkcijas praradusias UAB „Šiluma ir vanduo“ bei „Ventos šiluma ir vanduo“. Įregistruota 2001 05 01. Paskirtis – geriamojo vandens išgavimas ir tiekimas, nuotekų surinkimas ir valymas. Įstatinis kapitalas 2016 buvo 2 mln. 938 tūkst. Eur, visos akcijos priklauso savivaldybei. Geriamasis vanduo buvo tiekiamas Naujosios Akmenės, Akmenės ir Ventos mst., Papilės ir Kruopių mstl. bei 26 kaimams; eksploatuojamos 27 vandenvietės, iš jų 6-iose sumontuoti vandens nugeležinimo įrenginiai; bendras aptarnaujamų geriamojo vandens trasų ilgis 163 km, magistralinių tinklų – 6 km.

Nuotekos surenkamos iš 3 mst., dalinai iš 2 mstl. ir 20 kaimų. Yra 52 nuotekų siurblinės bei 17 nuotekų valymo įrenginių. Bendras nuotekų tinklų ilgis 169 km, aptarnauja 31,8 km spaudiminių nuotekų tinklų. Geriamas vanduo 2015 buvo tiekiamas 19298 gyventojams, tvarkomos 18413 gyventojų nuotekos. Per 2015 parduota 440,6 tūkst. kub. m geriamojo vandens, išvalyta 433,1 tūkst. kub. m fekalinių nuotekų; gauta 882 tūkst. Eur pajamų, tačiau patirta 80,2 tūkst. Eur. nuostolių. Įgyvendinant investicinius projektus bei panaudojant rajono biudžeto ir savas lėšas nuo 2005 atlikta daug vandentvarkos sistemos atnaujinimo darbų, įrengta naujų nuotekų valymo įrenginių. 2016 buvo 68 darbuotojai. Direktorius S. Beržinis, nuo 2016 – A. Suodis.

Inf.: Akmenės rajono savivaldybės 2015 metų veiklos ataskaita.

< Atgal