AKMENĖS ŽYDŲ KAPINĖS

Akmenės žydų kapinės

AKMENĖS ŽYDŲ KAPINĖS – istorijos paminklas Akmenės I k. š. r. dalyje, 0,2 km į p. nuo Naujosios Akmenės – Ventos kelio, 70 m į p. nuo Dabikinės u. Plotas 42 a, išlikusi tik pusė buvusių kapinių, kuriose iki II pas. karo laidoti Akmenės mst. ir jo apylinkių žydų tautybės gyventojai. Teritoriją žymi gyvatvorė ir betoniniai stulpeliai, š. dalyje išlikusi akmeninė tvora. Akmenės g-jos moksleivių ekspedicija 2011 suskaičiavo 125 antkapinius paminklus, iš jų 76 – tašyto akmens, 16 – šlifuoto akmens, 20 nuvirtusių; 79 paminklai atgręžti į vakarų pusę; 100 su užrašais jidiš kalba. Kapinės2003  įtrauktos į LR nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.

Inf.: Ringienė R. Rasti, skaityti, susitikti, Vienybė, 2015, liepos25.

< Atgal