ALEKSANDRAVIČIUS Juozas

Aleksandravicius Juozas

ALEKSANDRAVIČIUS Juozas (1896 10 10 Viekšniuose – 1977 04 02 ten pat) – chemikas farmacininkas, kultūros veikėjas, Viekšnių vaistinės savininkas ir ilgametis jos vedėjas. Mokėsi Rygos Nikolajaus I g-joje, jos nebaigęs, 1912 pradėjo dirbti tėvo Vincento Aleksandravičiaus vaistinėje Viekšniuose mokiniu; pašauktas į I pasaulinį karą, Peterburge baigė felčerių m-lą, buvo Karpatų fronte, 1918 grįžo į Lietuvą. 1920 įstojo į Kauno aukštuosius kursus, vėliau pertvarkytus į Kauno u-tą, jį baigė 1925, įsigydamas chemiko vaistininko diplomą. Nuo 1926 dirbo iš tėvo perimtoje vaistinėje, sovietinei okupacinei valdžiai ją nacionalizavus, paliktas jos vedėju. Buvo liberalių pažiūrų, didelės vidinės kultūros, artimai bendravo su prof. Biržiškų ir kitomis inteligentų šeimomis, gelbėjo žmones hitlerinės ir sovietinių okupacijų metais. Surinko gausią senų farmacijos reikmenų bei eksponatų kolekciją, paliko daugiau kaip 1000 psl. prisiminimų ir Viekšnių istorijos rankraščius. Sprogiškės k. turėjo 60 ha ūkį, kurį sovietinė valdžia 1940 nacionalizavo.

Inf.: Jų testamentai vykdomi.

< Atgal