ALMANIS Andrius

Andrius Almanis

ALMANIS Andrius (g.1965 05 27 Taigos Sungajaus k., Sorokino r., Altajaus kr., Rusija) – karininkas, literatas, gamtosaugininkas. 1983 baigė Nemenčinės (Vilniaus r.) vid. m-lą, 1988 – miškininkystės studijas Lietuvos ž. ū. a-joje. Dirbo Papilės girininko pavaduotoju, nuo 1988 – valst. Kamanų gamtinio rezervato jaun. mokslinis bendradarbis, nuo 1990 – krašto apsaugos dep-to Akmenės r. krašto apsaugos instruktorius, komendanto pavaduotojas, nuo 1993 – Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos Akmenės r. kuopos vadas, nuo 2000 – Krašto apsaugos savanorių pajėgų Akmenės r. teritorinės gynybos bataliono vadas, P. Bartkaus mokymo centro Radviliškyje dėstytojas, 2004 – Lietuvos kariuomenės vyr. nacionalinis atstovas taikos palaikymo misijoje Kosove, nuo 2005 – Krašto apsaugos savanorių pajėgų štabo ryšių su visuomene karininkas, nuo 2007 – Ventos reg. parko vyr. specialistas informacijai, 2011 – 2018 – Ventos reg. parko direktorius, Akmenės r. t-bos narys; apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu (1992), Kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (1995). Išleido kn. „Nežinomų metų pavasaris“ (apsakymai, 2012), „Cukraus gabaliukas“ (eilėraščiai, 2014), sudarė kn. „Ventos legendos“ (2014). Eilėraščių, fantastinių apsakymų paskelbta Akmenės r. laikr. „Vienybė“, kt. periodiniuose leidiniuose, literatūriniuose almanachuose, Akmenės krašto literatų kūrybos almanache „Žiemgalijos užrašai“. Daugiametis etnografinio ansamblio „Luokava“ dalyvis, Akmenės teatro aktorius.

< Atgal